Februari 2013  -  Månadens fotografi

1916 Stor fanvakt. Troligen generalrepetition inför Krigsmans erinran.

I dag är det inte ovanligt med digitala kameror med en upplösning upp emot 20 miljoner små bildelement, så kallade pixlar. Ju fler pixlar dess skarpare bild och dess fler detaljer.

Men dom kunde förr också. Lösningen hette stora negativ. Glasplåtar eller celluloidplåtar 10 x 15 cm var inte ovanligt. Där rymdes många silverkloridkristaller - den tidens pixlar.

På grund av den höga upplösningen är det ofta intressant att studera detaljerna i gamla fotografier. Ta en titt på den högupplösta versionen av ovanstående bild  och se om Du kan hitta fler intressanta detaljer än följande:

1. Att Dalregementet ända in på 1950-talet förde två bataljonsfanor är väl känt. Men här ser vi ytterligare en mellan de två mörkblå 1800-talsfanorna. Vem kan förklara detta?

2. Vi kan skymta ett par barn i bilden och det är inte så konstigt. Kasernområdet kryllade av ungar på den tiden. Många underofficersfamiljer bodde i kasernändarna.

3. Uniformerna har höjts till paradstatus genom att mössorna försetts med plåt och plym. Musikkåren och fanförarna bär paradbälte medan soldaterna har ammunitionsgördel.

4. Detta var ett mycket modernt regemente med ett eget lokalt telefonnät. Särskilda ställningar byggdes på taken för att bära upp luftledningarna.

5. Detta var mitt under första världskriget och uniformsbristen var påtaglig. Här bär man vapenrock m/ä och byxor m/10. Tjugotre år senare var förvåningen lika stor när ett nytt världskrig bröt ut så samma uniformsförbistring uppstod även då.
I dag har vi ungefär samma usla beredskap, som ni vet har ÖB just offentliggjort att vi kan försvara oss i en vecka om fienden är hänsynsfull nog att angripa oss på bara ett ställe. Hoppas att det finns uniformer åt alla.

6. Gevär m/96, "Mausern" hade funnits i 20 år och den hängde med i 40 år till.

Har du något att berätta om månadens fotografi?  webmaster@dalregementetsmuseer.se