januari 2013  -  Månadens fotografier

Två herrar på balkongen på kanslihusets sydvästsida för drygt 64 år sedan.
Visst minns vi dem.


Löjtnant Bengt Lidman 1938


Fänrik Sven Lennblad 1938

Har du något att berätta om månadens fotografier? 
 
webmaster@dalregementetsmuseer.se