December 2012  -  Månadens fotografier

I vår fotografisamling finns sällan mer än ett porträtt av
samma person. Här visar vi dock ett undantag

Gustaf Wrangel
 1858-01-01 - - 1923-03-22

Han blev underlöjtnant vid Dalregementet år 1877 och
dess regementschef 1903-1910