September 2012  -  Månadens fotografier

En stämningsfull bild från stallet 1958

Vem är överfuriren? Tipsa webmaster@dalregementetsmuseer.se

Lars Gren tror att bilden föreställer Uno Karlsson ( Stall-Kalle, hovslagare och instruktör i anspannstjänst).

Ännu under andra världskriget var huvuddelen av alla militära landtransporter hästdragna och ridande trupp, d v s kavalleri, fanns i alla arméer. Avhästningen skedde sedan efter hand som motorfordon anskaffades varvid bandvagnar gav önskad terrängrörlighet.

På Dalregementet utbildades anspannskompanier ännu i början av 1960-talet och arméns totala avhästning skedde i början av 1970-talet.

De sista militära hästarna fanns hos bönder och ridskolor i form av ackordshästar. Dessa hästar ägdes av kronan men användes av fodervärdarna när de (hästarna) inte var inkallade till krigsförbandsövningar eller grundutbildning.