Juli 2012  -  Månadens fotografi

Ur en kartong underkända glasplåtar

Månadens fotografi återfanns i form av en 9x12 cm stor glasplåt, gångna tiders negativformat. Någon har bedömt ett antal glasplåtar som undermåliga och samlat dem i en ask samt skrivit på klisteretiketten "Ej kopieras".
Fotografiet togs för mer än 110 år sedan och då fanns inga datorer och inte heller PhotoShop så den kraftigt överexponerade plåten underkändes. Någon med samma ekorrmentalitet som webmaster sparade ändå asken och i dag kan vi efter någon timmes photoshoppande se att negativet ändå innehåller mycket bildinformation.

KLICKA PÅ BILDEN så får du se en delförstoring