Juni 2012  -  Månadens fotografier

1971 spelade man in en TV-serie om Gustav Vasa. För masscener på Runns is lånades trupp på Dalregementet. Här ser vi valda delar av webmasters pluton. Regisserade gjorde Rune Lindström.

Rune Lindström hävdade att i stället för våra dagars "hurra" så ropade man "falevilom" på 1500-talet.


Man kan undra vad är för "stridssele" som pojkarna bär.