April 2012  -  Månadens fotografier

Om månadens bild vet vi ingenting mer än att den är från år 1900 och att så här gick det till att laga mat i fält på den tiden. Tillagningen skedde i stora kittlar över öppen eld i en kokgrop. Halmkonstruktionen till vänster skulle kunna vara en varmhållningsanordning eller möjligen ett arrangemang för långkok. Någon som vet? Tipsa webmaster@dalregementetsmuseer.se

Klicka på bilden för en förstoring 2000 x 1500 px