Januari 2012  -  Månadens fotografier

20 mm Pansarvärns-/Luftvärnsautomatkanon m/40

 

Nedanstående fotografier kunde kanske lika gärna ha redovisats som månadens föremål men människorna och miljön föranlåter webmaster att presentera bilderna här i fotoavdelningen.

Fototidpunkt är tidigt 40-tal.

Gunnar Trond meddelar 2014-02-07 följande:

De båda bilderna är tagna vid gårdsplanen på Skogsamilgården i Sörnäs by, Lima socken.
 
Bild 1 visar liggande beredskapssoldater med Nässjön i bakgrunden, Knutgården väster om sjön till höger finns fortfarande 2013 på samma plats i Sörnäs by.
 
Bild 2 visar stående beredskapssoldater med Nässjön och Fjösgården i Västansjö by, Lima socken till vänster och Knutgården i Sörnäs by till höger.

Vi tackar för denna noggranna lokalisering av platsen. Fotografiers värde ökar på något vis ju mer man får veta om dem.

 


Wik, Evert Hedlund, Oskar Johansson, Axel Erlandsson, Okänd

Bofors 20 mm pansarvärns-/luftvärnsautomatkanon m/40.
Här står den på marklavett som pansarvärnskanon varvid den allmänt kallades  för "gräshoppan" eftersom den hoppade omkring rätt besvärande när man sköt automateld.


Okänd, Evert Hedlund, Wik, Axel Erlandsson, Oskar Johansson, Okänd.

Bilderna ovan har ställts till vårt förfogande av vår museiförenings sekreterare Anita Holmstrand, vars far, Evert Hedlund, under beredskapsåren var stationerad i Limedsforsen.

Bilden nedan visar en samma pjäs i luftvärnslavettage på hjullavett och
med ett modernt reflexsikte. Som sådan var den i bruk vid olika förband långt in på 1980-talet.


                                   Foto:  www.tjelvar.se