September 2011  -  Månadens fotografi


Kasernvakten 1958

Mångårige vaktchefen, överfuriren Rune Ohlsson, tar emot en bil från Telegrafverket i vaktgrinden och ger anvisningar för fortsatt färd. Bilen, med diskret telegrafverksmärke på dörren, är en Volvo PV 444.