Augusti 2011  -  Månadens fotografi


Albumtext: Kälsjärv 1940 - det sköna är det starka värt.

I den egenhändigt ihopsnickrade förläggningen i Kalixlinjen.
Lägg märke till hur man har kompletterat klädseln med civila persedlar - uniformssystemet m/39 var långt ifrån färdiglevererat och de äldre uniformerna var huvudsakligen utslitna. Man fick viss ersättning för civila cyklar, skidor, kläder med mera.