Mars 2011  -  Månadens fotografi

Bataljonens anfallsmål taget
Februari 1981 -
Nattlig uppmarsch, anfall i gryningen, upprensning, omhändertagande av skadade, ammunitionsersättning, säkring av flankerna, stridsspaning mot den vikande fienden .......... Många månader av utbildning och träning har givit resultat; en väl fungerande bataljon.