Februari 2011  -  Månadens fotografier


Ruben Schultz bifogade följande anteckningar i ett kuvert som han tagit emot för några år sedan och vidarebefordrade till vårt museum: "Fotografier överlämnade av f d landskanslisten Robert Björk i Falun, son till Emma Björk.
..................
Fotot med ankdammen visar den paviljong, "Karamellan", som officerskåren uppförde efter flyttningen till Falun 1908 där nu torpet står på Dalavallen. (Webmasters anm; torpet har sedan flyttats till Rommehed)
I fönstret skymtar Robert Björk, hans mor står t h.
Lova och Emma var mässens stötepelare i många år, både på Rommehed och i Falun. Jag erinrar mej att kåren betalade pension till Lova ännu då jag kom till regementet 1941."

På fotot har Robert Björk noterat: "Från vänster. Kokerska som jag inte kommer ihåg vad hon hette och var där endast en kort tid. Lova Göransson och Emma Björk"


Den röda ringen på nedanstående foto visar på ett ungefär var Karamellan stod