Juli 2010  -  Månadens fotografi 

1922 Ännu ett fotografi ur Torsten Hanzes album. Marschen går sydvästifrån mot Falun.
Både fotografens skugga och cykel ses i diket.