Juni 2010  -  Månadens fotografier


 

Månadens fotografier är hämtade ur Torsten Hanzes (1897-1975) fotoalbum. Han ryckte in vid Dalregementet 1915, mitt under det pågående första världskriget och blev fänrik vid regementet 1918. Som löjtnant specialiserade han sej på vapentjänst, främst kulsprutetjänst.
 

 


Eldställning har intagits på kulfånget till en skjutbana. Rommehed?
Är det möjligen Torsten Hanze som står omedelbart bortom kulspruteskytten?

 


Befälskurs i kulsprutetjänst. Cirka 1930.

 

     
Delförstoringar ur nedanstående fotografi

 


Några av Kulsprutekompaniets kuskar och hästar på stallbacken 1923. Kan det vara vid Surbrunn i Falun?