Maj 2010  -  Månadens fotografiUngefär år 1900 - på väg till trumslagargropen?

Begreppet "trumslagargosse" bär fog för sig. Blivande "spel" rekryterades, som synes, vid mycket unga år.
Jägarhorn och trumma var forna tiders snabba sambandsmedel på slagfältet. Varje kompani hade ett eget spel.
Till höger i bakgrunden skymtar musikkasern, sedermera flyttad till Falun.