April 2010  -  Månadens fotografier

År 1905 skiljdes Norge från Sverige efter en dramatisk period som i efterhand benämns Unionskrisen.
Löjtnanten vid Dalregementet Lars Emanuel Lennart tjänstgjorde vid den tiden i Värmland och vi har hämtat ett par fotografier ur hans album. Truppsammandragningar skedde på båda sidor om gränsen och fältbefästningar utfördes men som vi alla vet så skedde unionsupplösningen utan några militära sammandrabbningar.


Text i fotografiets nederkant: Mobiliseringsdagen III Bat