September 2009  -  Månadens fotografi
         

 

 

Den här gången visar vi vad man kan locka fram ur en drygt 100 år gammal glasplåt. Den är underexponerad och misshandlad och vi vet egentligen inget mer än att den kommit till oss från Malungs hembygdsförening. Miljön tycks vara en mäss någonstans i Sverige.
Den stående officeren kan av uniformsknapparna (se detalj t v) att döma eventuellt vara från Dalregementet