Mars 2009  -  Månadens fotografier

Månadens fotografier har scannats från glasplåtar som tillhandahållits av Malungs hembygdsförening. Således torde det kunna finnas en eller annan malungspojk med i skaran. Uniformerna är m/10 utom en m/23 så det finns en känd bortre tidsgräns. Det är dock allt vi vet förutom det geografiska läget.

Klicka på respektive bild för delförstoringar.


Uppställda för fotografering framför matsalen i Falun.
I bakgrunden ses maskincentralen (panncentralen)
. Mannen i m/23 tycks vara något äldre än övriga men vi kan inte urskilja någon grad.
Kan det vara en obefordrad volontär?


Några av personerna från föregående bild ses här intaga någon form av måltid strax söder om Rommehedslägret. Visst är det väl matsalen med kokhusets skorsten som syns i bakgrunden?
Notera mattornistrarna och en halv brödkaka samt den äldre modellens kokkärl.