Januari 2009  -  Månadens fotografi
Flygfoto 1946 över lägergården och salongsgården på Rommehed.