Oktober 2008  -  Månadens fotografier

Vinterutbildning 1971 på Älvdalens skjutfält
(foto:Curt Holgersson)


Sisyfosarbete? Ja, antingen det eller frysa i natt.

 


Kompaniets centralpunkt  -  koket.

 


Är det inte sergeanten Ove Lacking i spetsen för sin skyttepluton?

 


Paus i skydd bakom ett stridsvagnsvrak

 


Fänrik Curt Holgersson med sin plutonssignalist (Ra 130)

 


Granatkastarelden ligger rätt i anfallsmålet

 


Skidsemester  -  sån't som dom civila betala för

 


Försvar av taget anfallsmål