För 50 år sedan

På Livkompaniet utbildades regementets stamskolor, d v s blivande befäl.
Här ser vi instruktörsaspiranterna på1958 års Befälsskola I (BSI) och visst känner vi igen många av dem.
Minst en tredjedel av aspiranterna fick som regel fast anställning. Andra valde att återgå till det civila livet med en gedigen ledarskapsutbildning i bagaget. Andra åter gick vidare till polisutbildning med den militära befälsutbildningen som merit, vissa efter ett par års anställning vid regementet.

Klicka på bilden så får du se ett par förstoringar med identifieringar
(skolbefälet identifieras även under denna bild)

1 Furir Reijo Svenn  -  2 C Livkomp, Kn Nils Winstrand
3 Skolchef BSI, Lt Claes Frisk  -  Öfu Ture Bustad