Juni 2008  -  Månadens fotografier

Midsommar på Rommehed - på sin tid en stor begivenhet för bygdens folk,
för soldater och deras anhöriga.
Här visar vi tre majstänger från olika tider. Två av dem är omgivna av de karaktäristiska åtta kompaniståndarna. Det sägs att respektive kompanitimmerman var ansvarig för sin ståndare.


Troligen före 1900 eftersom flyglarna inte tycks vara panelade, de är i alla händelser inte oljemålade.
 


Senare än 1925 eftersom blindskorstenarna på
officerssalongen är borta. 1930-tal?


2005