Maj 2008  -  Månadens fotografier

Beredskapsvintern 1939 / 1940   Plats: Korpikå


Fotoalbumets bildtext: Bat-staben 30 grader kallt


Fotoalbumets bildtext: En av finnarna erövrad stridsvagn
och av dem skänkt till den svenska krigsmakten