April 2008  -  Månadens fotografi


Ett fotografi från Falun, närmare bestämt med utsikt från Kvarnberget mot Dalregementet.
Klicka på fotografiet om du vill se en version utan hänvisningssiffror.
Ska vi gissa på 1920-talet?
Kommentarer till siffrorna med mera finns under bilden.

1. A-kasern (II bat)       2. Kanslihuset        3. C-kasern (I bat)       4. B-kasern (III bat)
5. Gaveln på Intendenturförrådet    6. Kallförråd, rivna på 1970-talet    7. Marketenteriet

Uppe i Högbobergets sluttning skymtar vi Sanatoriet men ännu så länge ingen hoppbacke.

Vägen löpte då som nu längs Tiskens strand och på järnvägsområdet var det full aktivitet. Vi kan se åtminstone tre lokomotiv i öppna portar på lokstallarna, ett av dem har kommit ut på vändskivan och har ångan uppe.