Mars 2008  -  Månadens fotografier

Tre fotografier från förra sekelskiftet föreställande kaptenerna Hans Manfred Hector och Pontus Linderdahl.