Februari 2008  -  Månadens fotografier

1970, Älvdalens skjutfält. Hela grundutbildningsbataljonen genomför som vanligt sina fältarbets- och stridsskjutningsveckor. Alltsedan avhästningen utgör traktorerna arméns huvudtransportmedel. Än hade vi inte fått några heltäckta och uppvärmda förarhytter men pojkarna hade rejäla kläder. Men visst var det kallt. 10 år tidigare hade vi inte ens störthytter och vindrutor. Foto:Curt Holgersson

Kompaniets motorbefäl har samlat förarna för ordergivning


1-tons traktorkärran rymde allt livets nödtorft för en pluton.Tält, kaminer, yxor, sågar, spadar och spett.
Här rymdes också sjukvårdsmateriel och bårar, maskeringsnät, persedelpåsar.
Och så kunde man tolka efter ekipaget, på cykel eller på skidor.

Klicka här för några nattliga fotografier