November 2007  -  Månadens fotografi

Vet Du någonting om bilden? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se

Den här månadens bild ska vi ta och detaljstudera. Den är från sommaren 1916.
Att vi rör oss i trakten av Falun torde vara ganska säkert av slaggvarparna att döma.
Exakt position och väderstreck är svårare att fastställa. Fotografen står på en höjd (slagghög?).
Klicka på bilden så får du se den i 3 gånger högre upplösning.

Vägen är mycket välbyggd och slät. Lägg märke till hur den lilla svackan under cyklisterna är utfylld.
Visst är det väl ett litet potatisland bortom pölen på bortsidan av vägen?

 


Vi börjar med att delförstora området kring stugan. Visst står det en mansperson nonchalant lutad mot dörrposten?
Den brädfodrade hagen torde vara avsedd för grisar och i så fall är dasset väl så strategiskt placerat.
Telefonledningar går åt flera olika håll på bilden men knappast till denna enkla lilla stuga.
 

Stolpar av olika slag är det gott om i bilden, de flesta är telefonstolpar. Men vad har trefoten för syfte? Vad är syftet med de två höga stolparna i bildens övre vänstra hörn? Och vad är det för uträkning med telefonstolpen mitt emellan två betydligt högre stolpar?
Björn Lidén (stabsgruppchef vid Dalarnas Insatskompani och historielärare) påpekar att det helt enkelt tycks vara en telefonledning som korsar en kraftledning. Av säkerhetsskäl måste elledningarna gå minst 1½ m över telefonledningarna.Truppen består av 80-90 man och i täten rider troligen kompanichefen medan hans närmaste medhjälpare har
begåvats med cyklar. Deras grader är svåra att utläsa. Lägg märke till sablarna.
Att de två bakre cyklisterna är korpraler ser man dock av skolstrecken på ärmarna.


Småpojkar har alltid gillat att marschera med en stund när Dalregementet tågat förbi. Men lite ont i fötterna har nog den ljusklädde gossen, det ser ut som om han är barfota.

Varför springer soldaten?

 


Och här har vi musikkåren med den stolte regementstrumslagaren i spetsen.
Tre av de fyra trumslagarna är mycket resliga, särskilt den i vänstra ledet.
Den lille trumslagarpojken ser ut att vara 13-14 år gammal.
Småungarna har rusat ned till vägen under en äldre systers överinseende.