November 2006  -  Månadens fotografier

På den här sidan ser vi gärna lite besökaraktivitet.
Vet du någonting om dessa bilder? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se

Gjorda inlägg redigeras vid behov men då med varsam hand.


Ultramodern utrustning har tillförts regementet: cyklar! Kan detta vara en ordergivning inför någon ordonnansövning eller rekognoscering?


T v: Kaptensbostaden   t h: Subalternbostaden (revs under 1970-talet)     För karta (klicka här)


"Blaggarnsbyn"


I tältet till vänster huserar nog någon betydelsefull person. Lägg märke till trumpetaren.