Oktober 2006  -  Månadens fotografier
Vet du någonting om dessa bilder? Berätta för webmaster@dalregementetsmuseer.se

 


Hösten 1908. Dalregementet uppställt i Rommehedslägret före avmarschen till Falun.
Minnesstenen avtäcktes minuterna innan fotot togs.


Så här såg dom ut för 122 år sedan - fanjunkarna på Dalregementet


På underofficersmässens veranda.
Snickarglädjen är sig lik än i dag


Underofficerarna med damer vid den festsmyckade mässen


Denna rönn vid underofficersmässen finns kvar än i dag.

 


Landstormsbefälskursen 1915 uppställd framför Norra Baracken. Uniform m/10
Lägg märke till den finurliga svängöppningen på det övre fönstret.
Allt är sig ganska likt, dock har den utvändiga utrymningstrappan till vänster om entrén ännu inte tillkommit, klicka här så kan du jämföra med en bild från 2006.