Månadens fotografi / September 2006

Vi saxar nedanstående fotografi ur boken KUNGL DALREGEMENTET 50 ÅR I FALUN

Känner Du till någonting om bilden utöver nedanstående text?
Berätta gärna för webmaster@dalregementetsmuseer.se


Två gamla Livkompanister, soldaten 132 Brodd (91 år) och fanjunkaren
J.A.Löfblad (84 år) berättar minnen för Livkompanichefen N.Winstrand
vid förhandlingarna 1955 ( d v s vid kamratföreningens årsmöte).