November 2023 Månadens föremål
Packlåda / Resväska /Koffert

 

I maj 2023 erbjöd Arne Schwartz oss att få en packkista till våra samlingar. Armémuseum hade tackat nej, men vi tog med glädje emot den, allra helst som Arne levererade en imponerande detaljerad proveniens som redovisas nedan.
Ursprunglig ägare till resekistan, eller kofferten, var kaptenen vid Dalregementet Conrad Christoffer Zetterstén (Dalregementets personhistoria 1860/0306, se nedan) som var farfars farbror till Arne Schwartz´ hustru.

Kofferten är i trä med plåtbeslagna kanter, locket är täckt med kraftig vaxad väv och där står initialerna C Z med kraftiga nubb. Måtten är L 80, B 44 och H 25 cm.


På ena gaveln finns rester av polleteringsetiketter där ordet Insjön kan urskiljas. Längre än så gick inte järnvägen så för att ta sej vidare till Leksand fick Christoffer ta ångbåt eller hästskjuts. Han bodde i Leksand 1878-1890.

Christoffer Zetterstén 1841 – 1910
Hans far Ludvig Reinhold (1808 -92) var som ung löjtnant vid Dalregementet. Han var en driftig man som med åren skapade sig en förmögenhet. 1854 köpte han det före detta gevärsfaktoriet i Norrtälje där han lät bygga den Zetterstenska villan. Idag ägd av Roslagens museum. Här bodde Christoffer eller var skriven fram till oktober 1878 då han flyttade till Leksand. Han hade då blivit Kapten och chef för Leksands kompani.

Christoffer bodde från oktober 1878 till oktober 1890 på fastigheten Övermo no 2. Övermo gård no 1 eller Edshult ägdes av förre kaptenen Gustaf Ros f 1809. Här bodde också Major Carl Ludvig Åberg f 1825 med fru och son.

Kapten Zetterstén levde ensam hela livet.
Han fick formellt avsked i januari 1891, men flyttade i oktober 1890 för en tid tillbaka till Norrtälje där han bodde i egen bostad. Efter föräldrarnas död 1892 flyttade han till Stockholm där han, som var vanligt på den tiden, bodde på ett flertal adresser. I Stockholm bodde hans bror marinintendenten Axel Zetterstén med familj. Några månader före sin död flyttade han till sin brorsdotter i Strängnäs där han dog 1910.


Dödsruna över Christoffer Zetterstén (Vet inte i vilken publikation)
Arne Schwartz har en kopia av en dödsruna över Christoffer som ger en bild av denne man som hans efterkommande släktingar inte känner mycket till. Skrivningen är ganska omfattande, därför har några partier uteslutits:
Inledning – ”den 26 april (1910) lämnade ”Lille Z”, för att använda det förvärvade smeknamnet bland befäl och tropp, det jordiska. Det kan vittnas om att han ägde ovanlig begåvning och stränga rättsbegrepp, dessutom var han en trofast och pålitlig kamrat. Uppfödd i ett rikt hem fick hela hans läggning en viss fri och självsvåldig prägel, som medförde många stötestenar i livet, vilka gjorde det svårt att rätt uppskatta honom.  ...... han slutade till sist som chef för Leksands kompani. Han var då bliven ett ungkarlsoriginal av gammalt skrot och korn med behov av ett upplivande aftonsamkväm, tillspetsat av kortspelets tankeskärpande tidsfördriv. 
Att hans uppfattning av militärtjänstens krav ej överensstämde med den tidens pedantiska och chablonmässiga utbildning var naturligt, med med sitt klara förstånd visste han att reda sig ur alla svårigheter, som förmännen förelade honom och genom gemytlighet i sättet förvärvade han sig underlydandes erkännande.
.... På samma gång som den hädangångne visste att lätt och fogligt finna sig i tjänstens fordringar, var han själva glädjen i kamratkretsen.I förhållande till de yngre och underlydande i allmänhet visade han sitt goda hjärta i vänliga råd och uppoffrande välvilja, dem han med faderlig omsorg opåkallat utdelade.........”

På bilden till höger är Christoffer på Ryds Brunn vid sjön Åsnen där Mörrumsån rinner ut. Det är sekelskifte 1900. Man känner igen Christoffers skarpa profil när man jämför med ungdoms-porträttet nedan. Han har på sig en amerikansk uniformsmössa som han troligtvis fått av sin kusin, Baron Ludvig Lybecker, som deltog i Amerikanska inbördeskriget på Sydstatssidan. Denne blev överstelöjtnant och adjutant till General Marmaduke. Han kom tillbaka till Sverige på äldre dagar och arbetade som stins (!) på Roslagsbanan.

Utdrag ur Dalregementets personhistoria del III
1860/0306
ZETTERSTÉN. CONRAD CHRISTOFFER, född 1841-01-22, död 1910-04-26 i Strängnäs, son till löjtnanten Ludvig Reinhold Zetterstén (1830/0521), född 1808-06- 10, död 1892-01-28 och Maria Luck, född 1806-08-08, död 1892-04-08.
Zetterstén var ogift.
Furir vid Livregementets grenadjärkår 1858-01-07, underlöjtnant 1859-07-02
Underlöjtnant vid Dalregementet och Leksands kompani 1860-03-06
2. löjtnant med lön vid Orsa kompani 1865-01-17
Transporterad till regementsadjutant vid Mindre staben 1868-11-06
Transporterad till 2. löjtnant vid Livkompaniet 1869-05-07
2. löjtnant vid Gustafs kompani 1871-11-03
Transporterad till 1. löjtnant vid Leksands kompani 1872-03-01
Transporterad till 1. löjtnant med lön vid Gagnefs kompani 1875-08-06
2. kapten och chef för Leksands kompani 1878-07-04, 1. kapten därstädes 1878-08-24
Avsked 1891-01-31 med tjänstgöringsskyldighet under krigstid till 1906-01-22. RSO 1881.
Zetterstén avlade 1865 examen vid Kungl Högre artilleriläroverket på Marieberg. 1875 var Zetterstén befälhavare för en kommendering till Vaxholms fästning. Tiden efter sitt avsked ägnade han sig åt ekonomisk verksamhet i Norrtälje.