Februari 2023 månadens föremål

KÅSAN m m

Den kära gamla kåsan har hängt med i cirka 65 år. Den rymmer 3½ deciliter och ingår i varje armésoldats utrustning. Den är naturligtvis avsedd för dryck men till nöds kan man få plats för en hygglig portion mat om man saknar lämpligare kärl.

Webmasters kurskamrat och kollega, Christian Jansson, meddelar 2023-02-02 att Tekniska Kåren hade en alldeles egen kåsa, lila till färgen. Traditionell färg i tekniska sammanhang var just lila, deras truppslagsbeteckning på uniformen var t ex ett kugghjul på en lila matta.
Se längst ned på sidan.

Under 2000-talet har kåsan fått en medtävlare i den så kallade "snikmuggen". Så kallad för att den är ihopfällbar och bekvämt kan medföras i ena benfickan vilket medför att man kan "snika åt sej" en skvätt kaffe var helst man påträffar sådant i fält.

Snikmuggen tillhandahålls inte som reglementerad utrustning utan måste anskaffas av den enskilde. Det händer att olika företag och föreningar delar ut snikmuggar som gåvor eller priser.

Detta snikmuggsexemplar rymmer 2½ dl och härrör sej från den internationella övningen CJSE 2013 (Combined Joint Staff Exercise)


Tekniska kårens alldeles egna, lila, kåsa.

-
-
--