November 2022 Månadens föremål
Reatil-tuber

 

Detta är förvaringstuber för 12 centimeters sprängvinggranater modell 1964, det vill säga ammunition till 12 cm granatkastare.
Det var ett försöksprojekt med rakettillsats i granaterna, så kallade reatiler.
Dalregementet genomförde försöken som var tämligen misslyckade. Skottvidden kunde visserligen ökas avsevärt men precisionen var milt sagt usel. Genom höghastighetsfilmning och radarföljning upptäckte man att granatkastarprojektiler ligger och pendlar i banan och beroende på var i pendlingsrörelsen som rakettillsatsen tändes så stack granaten iväg åt okänt håll.
Försöken avbröts men ett antal tömda granattuber blev kvar, begärliga för befälet. De var nämligen perfekta för förvaring av kartor och skisser. Dyrbara förvaringstuber förvisso.
Webmaster äger två.