Mars 2022 Månadens föremål
Krevadkarbin 2

 

Krevadkarbiner används för att under övning simulera egen eller fientlig artillerield.


Krevadkarbin 2 är ett avkapat och ombyggt gevär m/96 (mauser) som laddas med 6,5 mm lös patron m/1914. En krevadpatron 5 som placerats i "koppen" slungas vid avfyring uppåt 20-30 meter och briserar med kraftig ljud-, blixt- och rökeffekt.

 


Tejpen i krevadpatronens botten täcker en stubinsats som tänds vid avfyring. Efter någon sekund briserar krevadpatronen på säker höjd.

 

Har du något att berätta om månadens föremål? webmaster@dalregementetsmuseer.se