December 2021 Månadens föremål
Korum (Julotta ?)

 

Under beredskapsåren 1939-1945 tillbringade många dalkarlar många månader i fält. Övre Norrland, Värmland och Dalarna härbärgerade våra två fältregementen och inkvartering av trupperna skedde inledningsvis i tält medan man byggde sina egna baracker.

Konstnärliga förmågor förskönade marketenteri- och matsalsbaracker och här ser vi ett av konstverken. Tavlan är utförd på spännpapp med limfärg och är 4-5 kvadratmeter stor.
Konstnären och reklammakaren Einar Matsson, f 1909, framställde ett antal baracktavlor varav denna och en till finns i museets samlingar.

Varför kompanichefen gör honnör under psalmsången har vi inte lyckats utröna.