Juli 2020 - Månades föremål


1975 års jubileumstallrik
Dalregementet 350 år 

 

På tallrikens baksida finns följande text:

LÅNGT FÖRE 1625, DÅ DALARNAS VÄPNADE STYRKOR FICK RANG AV REGEMENTE, MÖNSTRADES OCH ÖVADES DALASOLDATERNA I STORA TUNABYGDEN. 1797 BLEV ROMMEHED REGEMENTETS FASTA ÖVNINGSPLATS. 1908 FLYTTADES REGEMENTET TILL FALUN, MEN ALLTFORT BEDRIVS ÖVNINGAR PÅ ROMMEHED, DÄR GENERATION EFTER GENERATION DALKARLAR FOSTRATS TILL SOLDATER.

BILDEN VISAR "SALONGSGÅRDEN" ROMMEHED OMKRING 1900. OFFICEREN OCH SOLDATEN REPRESENTERAR ALLA SOM TJÄNSTGJORT PÅ ROMMEHED. "MOLNHÄSTARNA" SYMBOLISERAR DEN OROLIGA VERKLIGHETEN  -  BAKGRUNDEN TILL VÅRT FÖRSVAR.
DESIGN: SVEN OLSSON


Regementets uniformsknapp finns med i bilden med de korslagda dalpilarna och kransen av 20 pilgrimsmusslor som symboliserar skydd och målinriktad rörlighet. Se april 2009.


Inga orosmoln på himlen på denna bild från tidigt 1970-tal
(före 1975 då salongsgårdens byggnader återfick sin orginalfärg)

 


Roland Lindberg har en av minnestallrikarna som tydligen utgjort tävlingspris
vid vinterriksskyttet 1975, d v s vårt jubileumsår

Har du något att berätta om månadens föremål?
Vem var konstnären?

webmaster@dalregementetsmuseer.se