Månadens föremål  -  november 2019
Ra 130

Ra 130 - Radiostation 130
En brittisk UK-radio (ultrakortvåg)Wireless Set No 88A avsedd för telefoni och framtagen 1947.

Ra 130 inköptes inledningsvis 1950 från Storbritannien men serietillverkades sedan av Standard Radio i 3000 exemplar till ett pris av 950 kr/st. 1958 inköptes ytterligare 900 begagnade stationer från British Army och renoverades vid signalverkstäderna i Sundbyberg
Fyra fasta kanaler: 42,15 MHz 41,40 MHz 40,90 MHz 40,20 MHz

Ra 130 användes huvudsakligen för stridsledning inom infanteriets skyttekompanier. Radiostationen ersatte stridsselens ena framficka medan ett lika stort torrbatteri bars på plats för den andra framfickan.

Vill du veta mer så besök hemsidan för Smålands Militärhistoriska Centrum

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se