Månadens föremål  -  mars 2019


Föremål kan väcka minnen. Den här brödlådan till exempel.

Vi saxar ur boken "Dalregementet 1950-2000" :

De som inte tjänstgjort under bageriets tid vid Dalregementet har missat någonting!
Dalregementet hade ett eget bageri från 1922 fram till den 1 juli 1971.
Det första bageriet låg intill marketenteriet. Sedan 1925 var bageriet beläget mellan gymnastiksalen och sjukhuset.
Från mitten av 1950-talet var fanjunkare Göte Wåhlin dess föreståndare.
Vid en grusplan stod denna röda byggnad med hög skorsten.

Foto: Rolf Lindqvist 1965

Bageriet levererade dagligen färskt bröd till matinrättningarna, bl a rågbullar. ”Kusar” benämndes dessa. Matbröd, kaffebröd, kakor och tårtor; inget var främmande för ”Melénarna”.
Under 50 år bakade släkten Melén. Fadern Emil Melén, dess förste chef, och sonen Hugo var med redan från starten. Rune började som 16-åring 1940.
Brodern Uno valde den militära banan och blev så småningom rustmästare. Systern Ingeborg blev regementets sömmerska. Systrarna Astrid, Gerda och Svenborg arbetade också några år på regementet.
Brödleveranserna genomfördes ända in på 1960-talet med häst och vagn och ”bullhäst’n” hittade till alla platser utan någon som helst påverkan av kusken. Vinsten från bageriet, som vid 70-talet uppgick till 20-30 000:- per år, gick till Lägerkassan vars avkastning kom de värnpliktiga till del.


Hugo och Rune Melén. Limpor vid ugnen och kusar på plåtarna.
Foto: Curt Kvicker


Den 50-åriga bageriverksamheten lades ned 1971 och byggnaderna revs. På platsen uppfördes den nya panncentralen.
Mycket kan beskrivas, dock ej doften av nygräddat bröd som spred sig över omgivningen. Var man på väg mot Rottneby täppa möttes man även där av doften från nygräddat bröd. Den kom dock från Spisbrödsfabriken där man tillverkade Falu Rutbröd. Även den numera skattad åt förgängelsen.

Har du något att berätta om Dalregementets bageri?  webmaster@dalregementetsmuseer.se