Månadens föremål  -  februari 2019


Sjukvårdsutbildning på Dalregementet.
Utbildningen av regementets sjukvårdssoldater försiggick bland annat på regementssjukhusets andra våning. Kompanisjuksköterska Carina Lindberg räddade ett antal anatomiplanscher som sjukvårdsbefälen använde i utbildningen. Carinas man, regementsmusikern Roland, skickade bilderna.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se