Månadens föremål  -  oktober 2018


En kopparpuka.
Läs mer längre ned.

Musiksergeant Roland Lindberg berättar:
Musikkårens kopparpukor som användes så sent som 1965 .

På dessa pukor framfördes bland annat marschen  Marcia Carolus Rex.

Pukorna är stämda i  grundtonerna  Ess respektive B

Sedan kan pukorna inbördes stämmas med stämskruvarna.

Pukor skall alltid vara tillsammans i par och få ej skiljas. Skulle detta ske drager det otur över Regementet. Pukorna äro spelbara än idag .

 

webmaster@dalregementetsmuseer.se