Månadens föremål  -  juli 2018

2 watts bärbar radiostation m/40-42 (2 W Br m/40-42)

Mtrlnr: Tc 91060


2 watts bärbar radiostation
(2 W Br m/40 och m/40-42)
Beskrivning:
Stationen är utförd för telegrafering utan ton samt telefonering.
Räckvidden är med fyradelars stavantenn och goda terrängförhållanden vid telefonering högst 10 km och vid telegrafering omkring 20 km.
Apparatlådan innehåller :
Sändare och mottagare samt ett förvaringsfack i vilket finnes
telegraferingsnyckel, säkerhetslina, motvikt
samt vid m/40-42 utrustning för kastantenn och handmikrotelefon

När radiostationen tjänat ut i armén dök den upp i Hobbex-katalogen

Svensk bärbar radiostation utförd för telegrafi utan ton och telefoni.
Radiostationen transporteras i tre bördor:
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare samt tillbehör.
Batterilådan innehåller glödströmsbatteri (två seriekopplade nifeackumulatorer typ D10) samt anodbatteri (tre seriekopplade batterier typ A 63).
Antennkoger innehållande:
- Normalantenn, en fyra-delars stavantenn
- Marschantenn, en två-delars stavantenn.

Frekvensområde: 3,7 - 6,5 MHz

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se