Månadens föremål  -  september 2017


Fälttelefonapparat Typ CE 574
Modellår kring 1920 ?

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se