Månadens föremål  -  april 2017


Forna tiders signalmedel

Före fälttelefonernas och radioapparaternas tid kunde man kommunicera medelst signaler på jägarhorn och trummor.

I förläggning gavs signalerna från lägervaktens tält.

Signaltrumman vilade på en särskild "stol".

 

Några exempel på signaler

Revelj
Paradmarsch
Uppställning
Korum
Matsignal
Marsch framåt
Halt
Eld
Eld upphör
Inryckning
Tropp
Tapto
Tystnad (I lägret användes regementets igenkänningssignal som tystnadssignal)


 

Har du något att berätta om månadens föremål?
Hur valde man t ex om aktuell signal skulle avges på horn eller trumma? 

webmaster@dalregementetsmuseer.se

   
test