Månadens föremål  -  mars 2017
Riktplatta typ 1


Med hjälp av riktplattans sid- och höjdriktskruvar kan den övade soldaten rikta in sitt vapen mot angivet mål varefter instruktören kan kontrollera att sikte, korn och mål sammanfaller.

Riktplattan skall, som ovan, vara monterad på en riktstol.
Soldaten fäster sitt vapen på riktplattan och riktar med hjälp av riktskruvarna tills han anser att sikte, korn och mål sammanfaller på rätt sätt.

Instruktören ställer sig bakom vapnet och kontrollerar om inriktningen är godkänd.

Förra månadens föremål var en riktkontrollspegel med vilken man ju också kan kontrollera att soldaten förmår sikta på rätt sätt med sitt gevär. Förra månaden användes riktplatta och riktkontrollspegel samtidigt vilket alltså är tårta på tårta eller som webmaster uttryckte det "hängslen och livrem".


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se