Månadens föremål  -  januari 2017
FOTLAPPAR


En fotlapp är ett stycke tyg som viks om foten och bärs istället för eller tillsammans med en strumpa i en sko. Fotlappar tillverkas vanligen av ylle ofta i storleken 50 x 50 cm. Fotlappar har använts i långt mer än tusen år och används än i dag, särskilt vintertid. Fotlappar eller spår av fotlappar finns bland annat i Bockstensmannens kläder och i Skjoldehamnsdräkten.

Fotlappar har använts inom svenska försvaret fram till 1980-talet. De har ansetts vara bättre än strumpor och var mycket lättare att torka. Dessutom fanns de bara i "en storlek" (passade alla fötter). Det finns civila fotlappar att köpa i dag för jägare och andra som vistas mycket utomhus vintertid.

Armémuseum har fotlappar med benämning m/1955 och m/ 1895. Någon större skillnad mellan dem går inte att se.

En vpl korpral har 2017-01-01 via email erkänt att han 1970-1971 fyra gånger falskeligen förlustanmälde och betalade för sina fotlappar trots att han inte hade blivit av med dem. Han uppskattade fotlapparna så mycket att han på detta sätt skaffade sej fyra par för civilt bruk. Detta tjänstefel torde vara preskriberat nu och han har dessutom för länge sedan slitit ut de begärliga fotlapparna.

 


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se