Månadens föremål  -  oktober 2016

Förr i tiden kunde materielanskaffning ske lokalt i viss utsträckning. För att persedlarna skulle bli reglementsenliga lät Arméförvaltningen tillverka modeller som skickades ut till förbanden med vidhängande sigill och etiketter.
Månadens föremål är ett skärp m/06, det vill säga ett paradtillbehör till uniform m/ä.

Man var noga med formalia så när assistenten Wikland hade skrivit ut etiketten för hand och undertecknat den så justerade generalintendenten själv varje modelletikett.
Vårt exemplar är försett med bajonetthylsa i läder.

 

 Modell å skärp m/06 för manskap med vederlikar vid alla truppslag, öfverensstämmande med den genom generalorder den 26. oktober 1906, n:r 1170, fastställda modellen, att tjäna till efterrättelse vid nyanskaffning.
Stockholm den 15. februari 1907.
På befallning
Einar Wikland
Tj.f. Assistent......
Kungl. Armeförvaltningens .....

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se