Månadens föremål  -  maj 2016

Vid Riksdagen år 1812 fastställdes den allmänna beväringsinrättningen, den tidens värnplikt. Alla svenska män, 21–25 år, fick en tolv dagar lång militär utbildning, sedermera utökat till 30 dagar.
Läroverkspojkar övades i excercis och skytte redan under skoltiden. De här excercisgevären av trä har använts vid Falu läroverk.

1890-talet, Falu läroverk. Befäl från Dalregementet på väg till skjutbanan med ett antal läroverkspojkar. Beväpningen är troligtvis s k läroverksgevär, en något kortare remingtonmodell med mindre kaliber för att skona gossarna från allt för stark rekyl. Se också föremål augusti 2011.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se