Månadens föremål  -  januari 2016

Två handdukar som påminner om ett namnbyte för drygt 40 år sedan

"Krigsmakten" var fram till årsskiftet 1974/1975 samlingsnamnet på Sveriges militära försvar (armén, marinen och flygvapnet samt gemensamma myndigheter, fästningar, förråd och anläggningar med mera). Redan 1945 års försvarskommitté tog upp frågan om namnbyte till "Försvarsmakten" men det tog alltså 30 år innan det genomfördes. Samtidigt tog man bort det otidsenliga bruket att betrakta kungen som högste militära befälhavare.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se