Månadens föremål  -  oktober 2015
Bröstharnesk, sent 1600-tal

 

 

Forna dagars skyddsväst - och som synes så skyddade den mot beskjutning.
Vi kan se ett distinkt anslag i järnplåten efter en kulträff. Det är den tidens kvalitetskontrollstämpel - ett provskott.


Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se