Månadens föremål  -  mars 2015

Detta är en Kompass m/1916 för Armén, ihopfällbar med gjuten metallkropp, troligen av zinklegering. Uppfällbar med skala för navigering efter solens läge i locket. Försedd med millimeterlinjaler längs sidorna och vinkelskalor på topp och botten. Märkt med "Milton & Co Stockholm"

Kompasshusets botten har gradskala (360°) medan ytterringen är indelad i 6300 streck.
Millimeterlinjalerna längs sidorna är naturligtvis avsedda för avståndsmätning i kartan.

Skalorna på utsidan (topp och botten) sammanhänger med vinkelmåttet streck.
Troligen är avsikten att man grovt skall kunna uppskatta vinklar i terrängen genom att hålla kompassen på rak arm och syfta över skalorna. Den teorin förklarar dock inte varför de fyra ingraverade 100-strecksintervallen benämns 00, 01, 61 och 62.
Vem kan förklara detta? Och vad står "RP" för?

Kompassen är en personlig gåva från Styckjunkare Sven Sterneld, mångårig kursadjutant på Krigsskolan Karlberg och väl känd av de som var kadetter i slutet av 1960-talet.

Svenska armékompasser är sedan åtminstone 100 år graderade i 6300 streck, ett vinkelmått som medger snabba och enkla beräkningar av vinkelbågens bredd på kända avstånd. Tumregeln lyder: "Avståndet i kilometer gånger vinkeln i streck är lika med fronten i meter. Egentligen handlar det om grundläggande trigonometri.

6300 streck är en förenkling av 2 x pi x 1000 = 6280.

Har du något att berätta om månadens föremål?  webmaster@dalregementetsmuseer.se